سه شنبه, 26. تير 1397 - 11:57

دادستانی تهران، علی مطهری، هنگامه شهیدی، ساسان آقایی

در پاسخ به یادداشت علی مطهری؛

دادستانی تهران: چگونه یکی از نمایندگان مجلس پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!

از ایشان به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود نسبت به قوانین مربوطه و حداقل قانون اساسی اشراف بیشتری داشته باشد/ ظاهراً ایشان ایفای وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را فراموش کرده است.