سه شنبه, 26. تير 1397 - 11:56

دری اصفهانی، وزیر اطلاعات، مذاکرات هسته ای، محمود علوی

مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است؛

وزیر اطلاعات: دری اصفهانی جاسوس نیست

دری اصفهانی نه تنها مرتکب خلافی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.