سه شنبه, 29. اسفند 1396 - 3:35

سیدحسن خمینی، نیروی انتظامی

در مراسم تجدید پیمان فرمانده، مسئولان و کارکنان نیروی انتظامی با امام راحل(ره)؛

سیدحسن خمینی: پیشانی پینه بسته و ظاهر متدین افراد دلیل برعملکرد درست آنان در حفظ اسلام نیست

کارکنان نیروی انتظامی باید در مواجهه با مردم چشم خود را بر اعتقادات، دین و مذهب افراد ببندند و فقط هدفشان احقاق حقوق مردم باشد.