مجلس با همکاری امنیتی ایران و روسیه موافقت کرد | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 9 اسفند 1402 - 18:43

مجلس با همکاری امنیتی ایران و روسیه موافقت کرد

شماره: 24185
Aa Aa

کلیات لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

با تصویب کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی؛
مجلس با همکاری امنیتی ایران و روسیه موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه را به تصویب رساندند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گزارش کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را بررسی کرده و در نهایت کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این موافقتنامه، موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله  اسناد آن داده می شود.
تبصره؛ اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ ، بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان