دوشنبه, 23. مهر 1397 - 16:06

مسعود پزشکیان، نايب رئيس مجلس، سیدمحمد خاتمی، فراکسیون امید، کمیته رفع حصر، دولت اصلاحات

کاغذ و متنی ارائه نداده‌ند، می‌ترسند آن را نشان دهند؛

نايب رئيس مجلس: محدوديت‎ها عليه رئيس دولت اصلاحات قابل قبول نيست

چطور به کسي که دو دوره در اين کشور رئيس جمهور بوده و مسئوليت داشته، می ‎گويند که حق شرکت در هيچ جلسه ای ندارد؟ چنين تصميماتی با اينکه بگوييم در اين کشور دموکراسی و آزادی داريم، قابل جمع نيست. نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام می شود. در عقل هم نمی‌گنجد.