پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 11:20

کاووس سید امامی، کاوه مدنی، دادستان تهران، بازداشت فعالان محیط زیست، جعفری دولت آبادی

مسئولان باید از توان مردم برای حل معضلات اقتصادی استفاده کنند؛

دادستان تهران می گوید فعال محیط زیست پس از اعتراف در زندان خودکشی کرده است

این فرد یکی از متهمان پرونده جاسوسان بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.