پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 10:30

سید کاووس سیدامامی، بازداشت فعالان محیط زیست، محسنی اژه ای، قوه قضاییه

من هم شنیده‌ام ایشان خودکشی کرده‌اند اما هنوز از جزییات آن اطلاع ندارم؛

محسنی اژه‌ای: خودکشی سیدکاووس سیدامامی در حال بررسی است که ببینیم چگونه اتفاق افتاده است

افرادی به اتهام دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده و از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صیهونیستی و امریکا در روزهای گذشته دستگیر شده و بعضی از آنها در بازداشت هستند.