پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 11:41

حسن روحانی، راهپیمایی 22 بهمن، همه پرسی، مهدی کروبی

در باره اظهارات رئیس جمهور در 22بهمن در خصوص پیاده شدگان از قطار انقلاب؛

روزنامه اصولگرای جوان: بايد ديد با معيارهای امام (ره) خود ِ روحانی در قطار ِ انقلاب است يا بيرون آن؟

با كسانی كه هم مدعی مردم‌سالاريی اند و هم می خواهند هميشه باشند چه بايد كرد؟ با كسانی كه دست رد مردم به سينه خود را دست رد مردم به سينه انقلاب می دانند و شرط مشروعيت نظام، حضور آنان در هر صورت است، چه بايد كرد؟