پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 11:37

دستگیری فعالان محیط زیست، فیروز آبادی، جنگ هیبریدی، جاسوسان هسته ای

در واکنش به خبر دستگیری برخی از فعالان محیط زیست؛

فیروز آبادی از استفاده از سوسمار، مارمولک و آفتاب‌پرست برای جاسوسی هسته ای خبر داد

در جنگ هیبریدی ممکن است ایرانگرد بفرستند که جاسوس باشد. ممکن است فعال محیط زیستی بفرستند که جاسوس باشد. ممکن است دانشمند فعال در تحقیقات کشاورزی بفرستند که جاسوس باشد.