پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 11:24

حسن روحانی، همه پرسی، قانون اساسی ایران

از روز اول به پلیس دستور دادیم بدون اسلحه وارد صحنه اعتراضات اخیر شود؛

حسن روحانی: امروز هم اگر از مردم بپرسیم آزادی می‌خواهید یا استبداد همان آمار ۹۸.۲ درصد به جمهوری اسلامی رای می‌دهند

قانون اساسی ما ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد؛ وقتی ما براساس قانون اساسی مسئولیت اجرا را بعهده گرفتیم یعنی باید این بار را به مقصد برسانیم/ دستگاه‌های تبلیغاتی ما از دنیا عقب هستند و مردم دچار این عقب‌ماندگی نیستند.