پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 10:59

فرمانده کل سپاه، سرلشگر جعفری، اقتصاد مقاومتی

مردمی‌ترین نظام در جهان نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛

فرمانده کل سپاه: مردم افرادی را که به توانایی‌های بومی و اقتصاد مقاومتی باور دارند انتخاب کنند

بزرگترین چالش ما در کشور تفاوت دیدگاهی است که وجود دارد؛ دیدگاهی مخالف دیدگاه اسلام ناب محمدی(ص) است. این تفاوت در دیدگاه به صورت مبنایی مشکل اصلی در اداره کشور است.