پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 10:34

عباس جعفری دولت آبادی، موساد، دادستان تهران، کاووس سیدامامی، بازداشت بررخی از فعالان محیط زیست

اعضای این شبکه تصاویر و اطلاعات ثبت شده فعالیت‌های موشکی کشور را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند؛

دادستان تهران می گوید کاووس سیدامامی از مرتبطان اصلی یک افسراطلاعاتی آمریکایی در ایران بوده است

متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می‌کرده‌اند.