دوشنبه, 26. آذر 1397 - 10:30

بازداشت حمید بقایی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادستانی تهران

پانزده سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی برای بقایی؛

حمید بقایی بازداشت و جهت اجرای حکم قطعی صادر شده به زندان معرفی شد

پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و هم‌چنین ابلاغ حکم صادره، مأمورین پلیس نسبت به دستگیری و معرفی نامبرده به زندان جهت اجرای حکم صادره اقدام کرده اند.