دوشنبه, 26. آذر 1397 - 19:12

بیمه بیکاری، فضای مجازی، امنیت پیام رسان های بومی، فیلترینگ تلگرام، فیروزآبادی، شورای عالی فضای مجازی

در حوزه پیام رسانها نوعی نابسامانی در کشور وجود دارد؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی: هرآن ممکن است شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید

سیدابوالحسن فیروزآبادی گفته: از کسب و کارها و موسساتی که کانالهای زیادی دارند دعوت شده از پیام رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی کوچ کنند؛ به کسانی نیز که با کوچ پیام رسانهای خارجی به داخلی کسب و کارشان دچار اختلال میشود بیمه بیکاری تعلق میگیرد.