دوشنبه, 26. آذر 1397 - 18:57

رییس فدراسیون کشتی، شورای عالی امنیت ملی، رسول خادم

"سکوت" و "سکون " پاسخی مناسب برای درخواست منطقی و کاملا کاربردی قهرمانان ملی کشور نیست؛

رییس فدراسیون کشتی به شورای امنیت ملی نامه نوشت؛ نه از شکست دربرابر حریفان که از "مفت بازی" بیزاریم

رسول خادم از اعضای شورای امنیت ملی خواسته با ورود تیم دیپلماسی کشور در برابر مناسبات آمریکایی – صهیونیستی کمیته بین المللی المپیک، مانع از محرومیت کشتی گیران و تعلیق کشتی ایران شوند.