دوشنبه, 26. آذر 1397 - 18:43

انجمن مددکاری اجتماعی، پرونده قضایی، خشونت، آمار زندانیان

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی اعلام کرد؛

هر ساعت ۵٠ نفر وارد زندان می‌شوند│خشونت، رتبه اول را در میان پرونده‌های قضایی دارد

سید حسن موسوی چلک می گوید: وجود فساد در جامعه نشاندهنده ضعف اخلاق است و ما برای لذت بردن از زندگی ناچاریم اخلاق را رعایت کنیم؛ جامعه‌ای که همه تعهداتش را منوط به اجرای قانون گذاشته است دچار مشکل خواهد شد.