شنبه, 24. آذر 1397 - 19:36

کمیسیون مشترک برجام، فدریکا موگرینی، اتحادیه اروپا

پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام؛

فدریکا موگرینی بر عادی سازی روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادامه صادرات نفت و مواد پتروشیمی ایران، حمایت از فعالیت های تجاری به ویژه شرکت های کوچک، تشویق سرمایه گذاری بیشتر در ایران و حمایت از شرکت های فعال در ایران را از موارد مورد تاکید در نشست مشترک اعلام کرد.