شنبه, 24. آذر 1397 - 19:06

فرمانده نیروی انتظامی، سردار حسین اشتری، حجاب اجباری، حجاب اختیاری

نتیجه نظرسنجی‌ ها نشان دهنده افزایش اعتماد مردم به نیروی انتظامی است؛

فرمانده نیروی انتظامی از توقیف خودروی بدحجاب ها خبر داد

سردار اشتری گفته: نیروی انتظامی به عنوان ضابط مربوطه با هرگونه هنجارشکنی برخورد خواهد کرد؛ در همین راستا با هنجارشکنان و بی حجابی در خودرو‌ها برخورد خواهد شد و به مالکان خودرو‌ها تذکر داده خواهد شد.