چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 9:05

رامین حسین پناهی، زانیار مرادی، لقمان مرادی

پس از سیر مراحل قضائی پرونده؛

رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی اعدام شدند

این حکم پس از سیر مراحل قضائی پرونده و با حضور وکیل مدافع متهمین، به دلایل مستند عضویت در گروه تروریستی، درگیری مسلحانه و مشارکت در اقدام تروریستی و شهادت تعدادی از شهروندان به تائید دیوان عالی کشور رسیده بود.