مشاور؛ سمتی خيالی | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 27 فروردين 1403 - 1:41

مشاور؛ سمتی خيالی

شماره: 22279
Aa Aa

صبح گاهان كه از خواب سخت بيدار مي شويم خبر انتصابات جديدی به گوشمان می رسد كه اغلب شبيه به هم و يكسان می باشند به عنوان مثال بعد از بركناری آقای" الف" وی بعنوان مشاور آقای" ب "منصوب و مشغول بكار شد.

قواره ای كه برتن هر مدير نمی نشيند؛
مشاور؛ سمتی خيالی

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

در هيچ جای دنيا سرعت عزل و نصب و انتصابات برخلاف سرعت اينترنت اش مانند ايران عالی و بالا نيست!

صبح گاهان كه از خواب سخت بيدار مي شويم خبر انتصابات جديدی به گوشمان می رسد كه اغلب شبيه به هم و يكسان می باشند! اكثر اخراجی ها دركشور ما سمت جديدی را كسب می كنند كه بيشتر فضايی و رويايي است تا واقعی و هويدا به عنوان مثال بعد از بركناری آقای" الف" وی بعنوان مشاور آقای" ب" منصوب و مشغول بكار شد.

اين سمت مشاور شايد بالاترين شغل در ايران به شمارمي آيد؛ شغلی من درآوردی، بدون چارت و تشكيلات سازمانی، دهان پركن و خلاصه در قدوقواره مديركل يك سازمان و يك شركت!

بخشی از مديران فعلی دواير و دستگاههاي دولتی و خصوصي كشورمان با ارتباطات و باندبازی  و رانت برمسند خود تكيه زده اند و درحدوقواره مدير نبوده و نيستند.

امام صادق علیه السلام فرمود:

از رحمت خداوند دور است آن بی صلاحیّتی که با ظاهر سازی و تصنّع پست مدیریت را اشغال کند یا برای رسیدن به آن تلاش نماید و یا چنین فکر زشتی را در سر بپروراند.

مديران امروز كشور ما بايد بدانند ميز و صندلی ای كه به آن تكيه زده اند حاصل قطره قطره خون شهيدانی است كه آرامش امروز و خواب راحت مان را مديون ايشان بوده وهستيم.

كم كاری، اختلاس، رشوه، رانت و دستورات فرمايشی همه وهمه از امتيازاتی است كه برخی ازمديران فعلی در كشورمان با آن روزگار خوش خود را سپری می كنند.

ای كاش می دانستيم ايران ما گلستان است و بهشت روی كره خاكی اگر اين مديران و اين مشاوران ميليونی می گذاشتند.

برچسب ها: 
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان