دوشنبه, 23. مهر 1397 - 15:58

کارگران از ترس ِ عدم ِ تمدید ِ قراداد موقت، مطالبات قانونی خود در محیط کار را نادیده می گیرند

شماره: 4387

کارگران در جستجوی معاش‌ خانواده راهی کارگاه‌ها می‌شوند برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی در محیط کار چشم پوشی کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری؛

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری می‌گوید قراردادهای موقت و زیر سوال رفتن امنیت شغلی در محیط کارگاهی موجب شده تا کارگران نتوانند با خاطر آسوده نسبت به رعایت نشدن تمهیدات ایمنی و خطرهای جانی مترتب بر آن از کارفرما گلایه کنند.

به گزارش اسپادانا خبر و به گفته ناصر چمنی تازمانی که کارگران نگران تمدید نشدن قراردادهای خودند؛ نمی‌توان از آنها انتظار داشت که رعایت کامل مقررات ایمنی و بهداشت کار را از کارفرمایان خود مطالبه کنند.

به اعتقاد مسئول نهاد صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز کارگران در جستجوی معاش‌ خانواده راهی کارگاه‌ها می‌شوند برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی در محیط کار چشم پوشی کنند.

چمنی در ادامه اضافه کرده عموم کارفرمایان در محیط های کارگاهی کوچک حتی توصیه‌های مسئول ایمنی را جدی نمی‌گیرند و تصور می‌کنند هزینه کردن برای ایمنی کارگاه و تجهیز آن بی‌مورد و هزینه اضافی است و وقتی به این شرایط موقعیت نابرابر کارگران قراردادی و پیمانکاری را نیز اضافه کنیم، طبیعی است که راه هرگونه انتقاد از کارفرما بسته می‌شود.

منبع/ ایلنا