دوشنبه, 26. آذر 1397 - 11:31

محمد جواد ظریف: یا با هم می بریم یا با هم می بازیم

شماره: 4772

کنفرانس امنیتی مونیخ فرصت مغتنمی برای تکرار و تصریح پیشنهاد ایران برای رویکرد چند جانبه به سوی صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس بود.

کنفرانس امنیتی مونیخ، فرصت تصریح پیشنهاد ایران مبنی بر چندجانبه گرایی برای صلح منطقه؛

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کنفرانس امنیتی مونیخ را فرصت تصریح پیشنهاد ایران مبنی بر چندجانبه گرایی برای صلح منطقه خواند و نوشت: یا با هم می بریم یا با هم می بازیم.

به گزارش اسپادانا خبر، محمد جواد ظریف در پی سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ در توییتی نوشت: کنفرانس امنیتی مونیخ فرصت مغتنمی برای تکرار و تصریح پیشنهاد ایران برای رویکرد چند جانبه به سوی صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس بود. پیام ما واضح است: یا با هم می بریم یا با هم می بازیم.

منبع/ تابناک