دوشنبه, 26. آذر 1397 - 18:50

تجمع جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به احکام صادر شده برای برخی از دانشجویان پس از حوادث دی ماه

شماره: 4900

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در شعارهای خود از دولت و وزارت علوم خواستند که با جدیت بیشتری پیگیر مسائلی که برای دانشجویان پیش آمده باشند و پرونده های قضایی آنها را حل کنند.

تجمع اعتراضی دو گروه از دانشجویان؛

دانشگاه امیرکبیر شاهد تجمع اعتراضی دو گروه از دانشجویان بود.

به گزارش اسپادانا خبر، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در صحن این دانشگاه تجمع برگزار کردند و نسبت به احکامی که پس از حوادث دی ماه برای برخی دانشجویان صادر شد، اعتراض کردند. همچنین در شعارهای خود از دولت و وزارت علوم خواستند که با جدیت بیشتری پیگیر مسائلی که برای دانشجویان پیش آمده، باشند و پرونده های قضایی آنها را حل کنند.

بعضی از دانشجویان نیز در مقابل ، شعار""گرانی، اختلاس فتنه امروز ماست" سر دادند.

منبع/ ایلنا