دوشنبه, 26. آذر 1397 - 17:36

رئیس سابق سازمان سیا می گوید پیش از برجام، ایران در مسیر دستیابی سریع به بمب هسته‌ای نبوده است

شماره: 5065

مایک پمپئو که پیش از این تأکید می کرد مسئله هسته‌ای ایران را باید با تغییر نظام یا اقدام نظامی حل کرد در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجی سنا اظهار کرد آن زمان اطلاعاتش کم بوده است.

اعتراف رئیس سابق سازمان سیا در جلسه بررسی صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه آمریکا؛

مایک پمپئو در جلسه بررسی صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه آمریکا، به ۱۲ سال دروغ‌پردازی سازمان سیا در رابطه با برنامه هسته‌ای کشورمان اعتراف کرد.

به گزارش اسپاداناخبر، مایک پمپئو، رئیس سابق سیا، امروز در جلسه بررسی صلاحیتش به عنوان وزیر خارجه آمریکا، به 12 سال دروغ‌پردازی این سازمان در رابطه با برنامه هسته‌ای کشورمان اعتراف کرد. مایک پمپئو گفت: ایران به منافع اقتصادی برجام امیدوار است. پیش از برجام هم ایران در مسیر دستیابی سریع به بمب هسته‌ای نبود.
گزینه ترامپ برای ریاست وزارت خارجه آمریکا زمانی که نماینده کنگره بود، تأکید می کرد مسئله هسته‌ای ایران را باید با تغییر نظام یا اقدام نظامی حل کرد. با وجود این، وی در جلسه بررسی صلاحیتش در کمیته روابط خارجی سنا، اظهار کرد آن زمان اطلاعاتش کم بوده و اکنون معتقد است در رابطه با این موضوع باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده کرد.

منبع/ باشگاه خبرنگاران