دوشنبه, 26. آذر 1397 - 17:37

موسس پیام رسان تلگرام می گوید این برنامه قادر به دور زدن ِ فیلترینگ روسیه است

شماره: 5073

پاول دوروف اعلام کرده خواهد توانست با استفاده از ابزار تعبیه شده در این نرم افزار، فیلترینگ را دور بزند گرچه امکان دارد در برخی موارد نیاز به فیلترشکن باشد و فعلا در دسترس بودن 100 درصد تلگرام بدون فیلترشکن تضمین نمی شود.

در نخستین واکنش به رای دادگاه روسیه مبنی بر فیلتر شدن پیام رسان تلگرام؛

موسس پیام رسان تلگرام در نخستین واکنش به رای دادگاه روسیه مبنی بر فیلتر شدن این پیام رسان اعلام کرد که تلگرام قادر است، فیلترینگ روسیه را دور بزند.

به گزارش اسپاداناخبر، پاول دوروف افزود: تلگرام با استفاده از روش هایی که در آن نیاز به انجام کارهای اضافی از سوی کاربران نیست، فیلترینگ را دور خواهد زد.

موسس تلگرام اعلام کرده است خواهد توانست با استفاده از ابزار تعبیه شده در این نرم افزار، فیلترینگ را دور بزند.

«اما امکان دارد در برخی موارد نیاز به فیلترشکن باشد و فعلا در دسترس بودن 100 درصد تلگرام بدون فیلترشکن» تضمین نمی شود.»

دادگاه تاگانسکی شهر مسکو امروز با پذیرش شکایت سرویس فدرال نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعی روسیه، حکم به فیلتر تلگرام داد.

منبع/ اسپوتنیک