دوشنبه, 26. آذر 1397 - 18:33

تجمع دانشجویی در اعتراض به احکام صادره برای دانشجویان در جریان اعتراضات دی ماه 96

شماره: 5544

دانشجویان اعلام کرده‌اند که در امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسئولان وزارت علوم و نهادهای مربوطه به پرسش‌ها و اعتراضات آنها پاسخ دهند. در ادامه هم از اساتید دانشگاه درخواست کردند تا در تجمع اعتراضی امروزشان شرکت کنند.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران خبر داد؛

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران از اعتراضات دانشجویان این دانشکده به احکام صادره برای چند تن از دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات دی ماه 96 خبر داد.

به گزارش اسپاداناخبر، محمد کاظم پرهیزکار دبیر انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی تهران با اعلام این خبر به ایسنا از تجمع دانشجویان این دانشکده نسبت به آنچه امنیتی شدن فضای دانشگاه و احکام صادره برای دانشجویان این دانشگاه در جریان اعترضات دی ماه می‌نامید، خبر داد و اظهار کرد: اعتراضاتحول دو محور توسط دانشجویان در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد، محور اول این بود که دانشگاه طی چند ماه اخیر فرایندی را طی کرد که ما به آن می گویم فرایند امنیتی شدن.

وی ادامه داد: برخی از نهادهای امنیتی وارد دانشگاه شده، دانشجویان را دستگیر کردند، آنها را بازداشت کرده و برایشان حکم صادر کردند.

پرهیزکار افزود:‌ دغدغه دوم امروز دانشجویان نسبت به احکام صادر شده برای دانشجویان بود؛ احکام هشت، شش و دو سال احکامی است که برای دانشجویان صادر شده و رسانه‌ای هم شده است.

وی مدعی شد: برای دانشجویان دانشگاه تهران و فکر می‌کنم کل جامعه دانشجویی معلوم است که این احکام ناعادلانه است.

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: دانشجویان اعلام کرده‌اند که در امتحانات پایان ترم شرکت نخواهند کرد تا مسئولان وزارت علوم و نهادهای مربوطه به پرسش‌ها و اعتراضات آنها پاسخ دهند. در ادامه هم از اساتید دانشگاه درخواست کردند تا در تجمع اعتراضی امروزشان شرکت کنند.

وی افزود: اعتمادی رئیس دانشکده علوم اجتماعی به همراه چند تن از اساتید این دانشکده امروز در جمع دانشجویان حضورپیدا کردند و از دانشجویان خواستند که امتحانات خود را برگزار کنند و در مقابل علاوه بر آنکه توضیحاتی در رابطه با پیگیری‌هایشان ارائه کردند، قول پیگیری‌های بیشتر را دادند.

امروز؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به احکام صادره از سوی قوه قضائیه در مورد دانشجویانی که در جریان حوادث دی ماه دستگیر شده بودند گفت: بهتر است قوه قضائیه در احکام صادره تجدید نظر کند.

محمدمهدی زاهدی تاکید کرد: انتظار داریم قوه قضائیه رأفت خاصی در برخورد با دانشجویان داشته باشد.

وی افزود: دانشجویان گاهی دچار احساسات می‌شوند نباید هزینه را برای آنها سنگین کنیم،‌ امیدواریم در تجدیدنظر، احکام تعدیل شود.

منبع/ ایسنا