برام | اسپادانا خبر
 
 
چهارشنبه، 12 مهر 1402 - 13:30

برام

لغو مجوز بازرسان پیامدهایی برای ایران خواهد داشت

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان کرد؛

لغو مجوز بازرسان پیامدهایی برای ایران خواهد داشت

رافائل گروسی گفته اگر ایران با آژانس همکاری نکند تضمین‌ها، تاییدیه و نظر مساعد جامعه بین‌المللی را که می خواهند دریافت نخواهند کرد.