شنبه, 24. آذر 1397 - 19:06

اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد همچنان ادامه دارد

شماره: 6127

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد می گویند: عمق زخم به حدی رسیده که دیگر مرحم افاقه نمی کند و درمانی ریشه ای و اساسی را می طلبد؛ ضمن تکرار مکرر خواسته های خود تا حصول مطالبات به حق خود به اعتصابات ادامه خواهیم‌ داد.

با وجود پرداخت تقریبی ۲ ماه معوقات حقوقی؛

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد برای روزهای متمادی دامنه اعتراضات خود را به خیابان های نادری، چهار راه آبادان، بیت و مسجد آیت الله جزایری، حوزه علمیه اهواز و خیابان امام خمینی کشانده اند.

به گزارش اسپاداناخبر، با وجود پرداخت تقریبا ۲ ماه معوقات حقوقی کارگران، این اعتراضات ادامه دارد؛ چرا که کارگران پرداخت معوقات خود را فقط یکی از اهداف چند گانه خود می دانند و آن را برای پایان بخشیدن به اعتصاب خود کافی نمی دانند.

روابط عمومی گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ۱۱ آذر ماه طی اطلاعیه ای از پرداخت دو ماه معوقات حقوقی و ورود شمش و اسلب به کارخانه تا چند روز آینده از محل فروش محصولات و تعمیرات اساسی شرکت و همچنین پیگیری مطالبات بازنشستگان خبر داده بود.

کارگران نیز در پاسخ این اطلاعیه ضمن اشاره به عدم وفای به عهد مدیران سابق و فعلی و بی اعتمادی پرسنل به مسئولین، اظهار کردند: عمق زخم به حدی رسیده که دیگر مرحم افاقه نمی کند و درمانی ریشه ای و اساسی را می طلبد؛ ضمن تکرار مکرر خواسته های خود تاکید کردند تا حصول مطالبات به حق خود به اعتصابات ادامه خواهیم‌ داد.

منبع/ ایلنا