دوشنبه, 26. آذر 1397 - 18:08

ناکامی استیضاح کنندگان وزیر کار در پایان یک جلسه جنجالی؛ علی ربیعی وزیر باقی ماند

شماره: 4915

در جریان استیضاح ربیعی، مباحث متعدد و جنجال برانگیزی مطرح شد؛ موافقان استیضاح و ربیعی، هریک طرف مقابل را به لابی گری و باج خواهی متهم کردند.

دفاعیات آخر ربیعی به جنجال کشیده شد؛

استیضاح علی ربیعی با 126 موافق، 124 مخالف، 2 ممتنع و یک رای باطله رای نیاورد و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش اسپادانا خبر، در جریان استیضاح ربیعی، مباحث متعدد و جنجال برانگیزی مطرح شد. در این بین، موافقان استیضاح و ربیعی، هریک طرف مقابل را به لابی گری و باج خواهی متهم کردند.

جلسه امروز در چند مقطع به ویژه دفاعیات آخر ربیعی به جنجال کشیده شد. به ویژه در لحظاتی که ربیعی یکی از نمایندگان را به ایجاد کمپین «نه به ربیعی» متهم کرده بود، نمایندگان با تذکرات بلند، خواستار اعلام نام او شدند اما ربیعی نام او را اعلام نکرد.

منبع/ انتخاب