دوشنبه, 26. آذر 1397 - 19:13

نام دکتر مصدق بر تابلوی خیابان نفت تهران نوشته می شود

شماره: 4917

سالن جلسات طبقه دوم ساختمان شورای شهر تهران به افتخار حضور "عباس شیبانی" در چند دوره شورای شهر به نام ِ او نام گرفت.

رئیس شورای شهر تهران خبر داد؛

به گزارش اسپادانا خبر، محسن هاشمی رئیس شورای شهر از نام گذاری سالن جلسات طبقه دوم ساختمان شورای شهر تهران به نام "عباس شیبانی" خبر داد.

وی افزود: به افتخار حضور او در چند دوره شورای شهر این سالن به "عباس شیبانی" نام گرفت.

خیابان نفت (نفت شمالی و نفت جنوبی) به "دکتر مصدق" تغییر نام یافت.

منبع/ باشگاه خبرنگاران جوان