شنبه, 24. آذر 1397 - 20:13

دادستان اصفهان می گوید استفاده از تلگرام قابل تعقیب و پیگیری است و عنوان جزایی دارد

شماره: 5602

حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفته: "استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است".

هیچ‌کس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد؛

یک مقام عالی قضایی در ایران گفت که استفاده از پیام رسان تلگرام عنوان جزایی دارد و "هیچ‌کس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد".

به گزارش اسپاداناخبر، حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفته است "استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است".

تلگرام از اوایل سال جاری از سوی مقام های قضایی و با دستور یک بازپرس قوه قضائیه فیلتر شد.