چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 8:19

زهرا رهنورد در واکنش به پخش فیلم اعتراف «مائده هژبری»: رییس صداوسیما بابت این مصاحبه مخوف عذرخواهی کند

شماره: 5613

رییس اسبق دانشگاه الزهرا (س) گفته: صداوسیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟

رییس صداوسیما از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند؛

«زهرا رهنورد» رییس اسبق دانشگاه الزهرا (س) در واکنش به پخش فیلم اعتراف «مائده هژبری» گفت: رییس صداوسیما بابت این مصاحبه مخوف عذرخواهی کند.

به گزارش اسپاداناخبر، زهرا رهنورد که از چند ماه پیش به گفته‌ی برخی مسوولان دیگر مشمول حصر خانگی نیست گفته است: «رییس صداوسیما از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صداوسیما در مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟»

منبع/ انصاف نیوز