تاریخ | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 29 تير 1403 - 5:17

تاریخ

لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین

لحظه پایان جنگ جهانی اول| جشن و سوگواری متفقین

این نبرد که در آن حدود ۱۰ میلیون تن کشته شدند بین متحدین امپراتوری آلمان و نیروهای اتفاق درگرفت و چهار سال به درازا انجامید.

 تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (2)

تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (2)

مجله‌ی تایم در اقدامی درخور ستایش، اقدام به معرفی شماری از تأثیرگذارترین تصاویر تاریخی کرده است.

تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (1)

تأثیرگذارترین تصاویر تاریخ به انتخاب مجله تایم (1)

تمامی گزینه‌های معرفی شده در این فهرست، به سبک و سیاق خود تجربیات انسانی ما را دگرگون کرده اند.

مریضخانه در زمان قاجار

یکی از مظاهر تحول احداث بیمارستان بود؛

مریضخانه در زمان قاجار

اعزام محصل به اروپا، ایجاد مدرسه طب دارالفنون و تشکیل کمیسیون پزشکی، ایجاد مجلس حفظ الصحه، تالیف کتب طبی، تصویب قوانین طبابت از سوی مجلس دوما از جمله عوامل رونق طب جدید در دوره قاجار شد.

صفحه‌ها