دوشنبه, 23. مهر 1397 - 17:26

نگرانی سران سه كشور، فرانسه، انگليس و آلمان از تصميمات ترامپ درباره ایران

شماره: 4292

امانوئل ماكرون ، ترزا مى، آنگلا مركل، اعلام كردند: ما سران كشورهاى فرانسه، انگليس و آلمان با اشاره بر تصميم رئيس جمهور آمريكا بر خارج شدن از توافق با ايران و از پيامدهاى اين موضوع نگرانيم.

ترامپ نظر كنگره را درباره پايبندى اجراى مفاد قرارداد توسط ايران تاييد نمی كند؛

سران سه كشور، فرانسه، انگليس و آلمان نگرانى خود را از تصميمات رئيس جمهور آمريكا ، ترامپ درباره ايران اعلام كردند
به گزارش اسپادانا خبر، امانوئل ماكرون ، ترزا مى، آنگلا مركل، اعلام كردند: ما سران كشورهاى فرانسه، انگليس و آلمان با اشاره بر تصميم رئيس جمهور آمريكا بر خارج شدن از توافق با ايران و از پيامدهاى اين موضوع نگرانيم.

در روز جمعه ترامپ با اشاره به هموطنانش اعلام كرد ، كه نظر كنگره را درباره پايبندى اجراى مفاد قرارداد را توسط ايران را تاييد نميكند.

منبع/ اسپوتنیک