پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 10:14

راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی در دستور کار مجلس

شماره: 4616

کمیسون فرهنگی مجلس اخیرا طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به نحوه چگونگی اداره صداوسیماست و دیگری بررسی راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد؛

کمیسون فرهنگی مجلس اخیرا طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به نحوه چگونگی اداره صداوسیماست و دیگری بررسی راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.

به گزارش اسپادانا خبر، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس که به همراه محمد اسماعیل سعیدی و عباس سرمست نمایندگان تبریز و از دبیران کمیسیون فرهنگی مجلس از بخش هایی از معاونت برونمرزی دیدار کرد، گفت: با بررسی عملکرد شبکه‌های برون‌مرزی مشخص است این معاونت ماموریت‌های خود را در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در حوزه ها و کشورهای مختلف به خوبی انجام داده است.

احد آزادی‌خواه افزود: در سفرهای ماموریتی خارج از کشور، شاهد تاثیر فعالیت‌های شبکه‌های برون‌مرزی در صدور پیام انقلاب و معرفی ایران اسلامی هستیم و می‌توان گفت عملکرد خوب این رسانه‌ها عمق استراتژی جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها افزایش داده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه شبکه‌های برون‌مرزی فرصت خوبی را برای صدور پیام انقلاب فراهم کرده‌اند، تاکید کرد: مسؤولان باید با حمایت‌های خود به توسعه کمی و کیفی شبکه‌های برون‌مرزی کمک کنند و در این مسیر کمیسون فرهنگی مجلس می‌تواند تاثیرگذار باشد.

آزادی‌خواه اظهار کرد: کمیسون فرهنگی مجلس اخیرا طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به نحوه چگونگی اداره صداوسیماست و دیگری بررسی راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است.

این نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه بودجه تلاش کمیسیون فرهنگی مجلس و نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده بر این است که سهمی از بودجه سالانه دولت را برای هزینه های تولید محتوای صداوسیما به ویژه در بخش برونمرزی اختصاص دهد.

منبع/ ایسنا