چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 8:01

آمریکا، رئیس بانک مرکزی ایران را هم تحریم کرد

شماره: 5347

بهانه وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم های جدید که بانک اسلامی البلاد عراق و رئیس آن را نیز در بر گرفته، فعالیت های مالی در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان بوده است.

وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی در رابطه با ایران اعمال کرد؛

وزارت خزانه داری آمریکا فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر کرد که رئیس بانک مرکزی ایران و یک بانک عراقی را در بر می گیرد.

به گزارش اسپاداناخبر به نقل از رسانه های خبری جهان عرب، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی در رابطه با ایران اعمال کرد که نام ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی نیز در میان افراد مورد تحریم به چشم می خورد.

بر اساس این گزارش، بهانه وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال تحریم های جدید که بانک اسلامی البلاد عراق و رئیس آن را نیز در بر گرفته، فعالیت های مالی در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان است.