ازمديرعاملى تا نمايندگى مجلس با جيب دولت و مردم | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 25 تير 1403 - 9:21

ازمديرعاملى تا نمايندگى مجلس با جيب دولت و مردم

شماره: 22394
Aa Aa

اعضای شورای سختكوش نگهبان بايستی بيش از گذشته از امانت مردم محافظت و حراست نمايند تا پای مديران ناكارآمد به صحن مجلس بازنشود.

كارزار انتخابات مجلس كليد خورد؛
ازمديرعاملى تا نمايندگى مجلس با جيب دولت و مردم

اسپادانا خبر| سيدفريور موسوی

 

كارزار انتخاباتی برخی از ادوار مجلس شورای اسلامی در چهاردهه گذشته سوای هزينه های فراوان و عوض كردن حال و هوای چهره خيابان های شهرها و روستاها با چسباندن پوسترها، چاپ بنر و تابلوهای تبليغاتی كار عام المنفه ای برای مردم انجام نداده است.

با نگاهی گذرا به برخی از دوره های انتخاباتی گذشته به اين نكته خواهيم رسيد كه معدودی از تصاحب كنندگان كرسی های مجلس صرفا برای استفاده های شخصی، شغلی، حرفه ای و سياسی یا آينده نگری گام به صحن مجلس گذاشته و می گذارند و به محض ورود به مجلس و ديدن حال و هوای بهشت غير تصور مجلس شورای اسلامی به يكباره خود را در جايگاه صاحب مردم و ملت دانسته و تمام شعارهای تبليغاتی خود را به باد فراموشی سپرده اند.

در آخرين ماه سال جاری نیز شاهد برگزاری انتخابات ديگری جهت تصاحب كرسی های مجلس خواهيم بود اما انتخابات امسال مجلس يك فرق اساسی با دوره های گذشته دارد و آن اينكه طبق شنيده های ما تعدادی از كاركنان رسمی وزارت نفت خود را آماده جنگ با رقبا برسر راه يابی به صحن مجلس شورای اسلامی می نمايند.

برخی از مديران عامل كه جايگاه فعلی و واقعی شان در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی به هيچ وجه در شان اين سمت ها و پست ها نبوده و نيست حالا طعم رياست و درآمدهای آن چنانی به دهانشان مزه كرده و خود را در اندازه نمايندگی مردم دانسته و به دنبال آن هستند تا با رانت، رابطه، هزينه كردن ازشركت های متبوعه و جيب دولت و مردم خود را به جايگاهی برسانند كه به هيچ وجه محق و مستحق آن نبوده و نخواهند بود؛ مديرانی كه درشركت های تحت نظارت خود هزاران مشكل و تخلفات مالی به بارآورده اند اينك با كدام وجهه ميخواهند نام نماينده مردم را بر روی خود بگذارند؟

اعضای شورای سختكوش نگهبان امروزه بايستی بيش از گذشته از امانت مردم محافظت و حراست نمايند تا مديران بی كيفيت و ناكارآمد وزارت نفت پايشان با جيب دولت و اين مردم مظلوم به صحن مجلس بازنشود تا فردای امروز انگشت به دهان نشده وحسرت نخورند؛ گروهی كه چهارسال و شايد هم بيشتر حق افراد كاربلد و از جنس مردم را گرفته و بعد از اتمام دوره احتمالی نمایندگی به محل كارخود در وزارت نفت باز خواهند گشت.

طبق آخرين شنيده ها هم اكنون ٨ مدير نفتی درحال هزينه تبليغاتی با پول دولت و ملت می باشند و انتظار می رود دستگاههای نظارتی وارد عمل شوند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان