شنبه, 24. آذر 1397 - 19:41

متن و حاشیه اجلاس «جی 20» در آرژانتین

تصاویر برگرفته از:
REUTERS
AFP 2018
SPUTNIK