چهارشنبه, 23. آبان 1397 - 8:19

فرانسه از دیپلمات‌های خود خواست از سفرهای غیرضروری به ایران پرهیز کنند

شماره: 5771

این خبرگزاری انگلیسی زبان در گزارشی مدعی شد که دولت فرانسه از دیپلمات‌های خود خواست فعلا سفرهای غیرضروری‌شان به ایران را به تعویق بیندازند. دلیل این تصمیم تغییر رفتار تهران نسبت به فرانسه است.

خبرگزاری رویترز ادعا کرد؛

رویترز ادعا کرد که فرانسه از دیپلمات‌های خود خواست از سفرهای غیرضروری به ایران پرهیز کنند.

به گزارش اسپاداناخبر، این خبرگزاری انگلیسی زبان در گزارشی مدعی شد که دولت فرانسه از دیپلمات‌های خود خواست فعلا سفرهای غیرضروری‌شان به ایران را به تعویق بیندازند و دلیل این تصمیم تغییر رفتار تهران نسبت به فرانسه است.

منبع/ ایسنا