دوشنبه, 26. آذر 1397 - 11:22

محمدجواد ظریف: ایران به سرعت و قاطعانه به حمله تروریستی اهواز پاسخ خواهد داد

شماره: 5801

ظریف در صفحه توییترش نوشته: تروریست های استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تامین مالی شده توسط یک رژیم خارجی به اهواز حمله کردند؛ تروریست های تحت حمایت برخی کشورهای منطقه و اربابان آمریکایی آنها مسئول چنین حملاتی هستند.

در دفاع از زندگی ایرانیان؛

به گزارش اسپاداناخبر، محمدجواد ظریف در واکنش به حمله تروریستی به رژه اهواز در حساب توییتری خود نوشت:

تروریست های استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تامین مالی شده توسط یک رژیم خارجی به اهواز حمله کردند. کودکان و نوجوانان در میان قربانیان هستند.

تروریست های تحت حمایت برخی کشورهای منطقه و اربابان آمریکایی آنها مسئول چنین حملاتی هستند. ایران به سرعت و قاطعانه در دفاع از زندگی ایرانیان (به این اقدام) پاسخ خواهد داد.