پنجشنبه, 26. مهر 1397 - 10:17

علی مطهری، کاووس سید امامی

جلسه‌ای به درخواست اطلاعات سپاه با حضور تعدادی از نمایندگان از گرایش‌های مختلف سیاسی مجلس برگزار شد؛

علی مطهری: لحظه خودکشی کاووس سید امامی در فیلم داخل سلول مشهود نیست

توضیحات ارائه شده کافی نیست و مجلس منتظر تکمیل اطلاعات خود در این زمینه است؛ حدود هفت هشت دقیقه سید امامی مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد/ مبارزه با جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است.