دوشنبه, 26. آذر 1397 - 10:45

استیضاح وزیر راه، عباس آخوندی

نمایندگان مجلس به ادامه کار آخوندی در وزارت راه رای دادند؛

استیضاح وزیر راه هم ناکام ماند؛ عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی باقی ماند

نمایندگان مجلس با ۹۲ رای موافق، ۱۵۲ رای مخالف ِ استیضاح و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ رای ماخوذه با طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند.