دوشنبه, 23. مهر 1397 - 17:09

واعظی: اختلاف بین آقای جهانگیری و اعضای دولت را جدی نگیرید

شماره: 4301

در این دولت در این چند ماه بسیار صمیمی و نزدیک بودیم. اگر کسی در سایتی چیزی به ذهنش می‌آید و می‌نوسید نباید آن را جدی بگیریم و در جمع مطرح کنیم/ هیچ اختلافی بین آقای جهانگیری و اعضای دولت وجود ندارد.

بین آقای جهانگیری و تمام اعضای دولت و رئیس‌جمهور صمیمیت کامل برقرار است؛

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: هیچ اختلافی بین آقای جهانگیری و اعضای دولت وجود ندارد.
به گزارش اسپادانا خبر، محمود واعظی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره خبر یکی از سایت‌ها درباره اختلاف جهانگیری و اعضای هیات دولت گفت: هیچ اختلافی بین آقای جهانگیری و اعضای دولت وجود ندارد.

وی افزود: در این دولت در این چند ماه بسیار صمیمی و نزدیک بودیم. اگر کسی در سایتی چیزی به ذهنش می‌آید و می‌نوسید نباید آن را جدی بگیریم و در جمع مطرح کنیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد: الان بین آقای جهانگیری و تمام اعضای دولت و رئیس‌جمهور صمیمیت کامل برقرار است.

منبع/ ایلنا