سلامت | Page 2 | اسپادانا خبر
 
 
شنبه، 13 خرداد 1402 - 9:06

سلامت

ایران ۱۰۰ هزار پرستار کم دارد

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران عنوان کرد؛

ایران ۱۰۰ هزار پرستار کم دارد

10 هزار و 200 میلیارد تومان بابت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانده و به دست پرستاران نرسیده و از این مبلغ تنها 2500 میلیارد تومان به دست جامعه پرستاری رسیده است.

۷۲۳ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۷۲۳ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از روز گذشته تا امروز ۳۲۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۸۵ نفر از آنها بستری شدند. ۲۵ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جانباختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۹۱۴ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جانباختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۹۱۴ رسید

از دیروز تا امروز ۴۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۳۱ نفر از آنها بستری شدند. ۲۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۷۵۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۷۵۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

‌از دیروز تا امروز ۴۵۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی شده و ۲۲۶ نفر بستری شدند. ۲۶ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

سه سال آینده باید گدایی پزشک بکنید

ضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران؛

سه سال آینده باید گدایی پزشک بکنید

او نوشته است میخواهم بفهمانم که وقتی میگوییم سه سال آینده باید گدایی پزشک بکنید حرف بی‌ربطی نزده ایم. با حرف عمه و تعریف خاله نمی شود مردم‌داری و مملکت‌داری کرد.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۵۰ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۵۰ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۵۵۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۲۷ نفر از آنها بستری شدند. ۲۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۷۸۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۷۸۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۶۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۳۷ نفر از آنها بستری شدند. ۲۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

داروهای سقط جنین جمع آوری می‌شوند

سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛

داروهای سقط جنین جمع آوری می‌شوند

او با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم گفته با توجه به اینکه سقط جنین جرم انگاری شده برخورد با سقط عمدی در دستور کار قرار گرفته است.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۹۱ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۶۰۳ هزار و ۹۱ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۳۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۷۰ نفر از آنها بستری شدند. ۲۷ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

۸۳۰ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

 وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۸۳۰ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۵۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۱۲ نفر از آنها بستری شدند. ۳۴ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

شواهد محکمی برای مسمومیت دانش‌آموزان وجود ندارد

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

شواهد محکمی برای مسمومیت دانش‌آموزان وجود ندارد

در بیش از ۹۰ درصد موارد هیچ نوع مسمومیتی دیده نمی‌شود و بیشتر شاهد استرس بودیم. درصد کمی نیز شیطنت‌هایی بوده که صورت گرفته است.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ رسید

از دیروز تا امروز ۸۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۶۹ نفر از آنها بستری شدند. ۲۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۳۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۳۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امرو ۸۲۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۱۴ نفر از آنها بستری شدند. ۳۲ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۶۸۷ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۶۸۷ رسید

از دیروز تا امروز ۹۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۷۶ نفر از آنها بستری شدند. ۳۵ نفر از بیماران مبتلا نیزجان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۲۸ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۲۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۹۷ نفر از آنها بستری شدند. ۳۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۳۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۳۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۸۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۴۳ نفر از آنها بستری شدند. ۴۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۷۱ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۷۱ رسید

از دیروز تا امروز ۸۸۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۴۷ نفر از آنها بستری شدند. ۳۷ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۳۴ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۳۴ رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۶۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۶۵ نفر از آنها بستری شدند. ۳۶ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۰۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۰۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۱۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۷۳ نفر از آنها بستری شدند. ۳۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار ابتلا و فوت روزانه کرونا در ایران افزایش یافت

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار ابتلا و فوت روزانه کرونا در ایران افزایش یافت

از دیروز تا امروز ۱۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۳۰ نفر از آنها بستری شدند. ۳۰ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

صفحه‌ها