وزارت بهداشت | اسپادانا خبر
 
 
دوشنبه، 1 مرداد 1403 - 14:19

وزارت بهداشت

۲۶۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۶۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۲۲۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۸۳ نفر از آنها بستری شدند. ۴ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۳ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۴۳ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۷۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۰۳ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

۲۴۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۲۴۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۸۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۰۳ نفر از آنها بستری شدند. ۵ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

۲۳۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۸۳ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۶ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی و ۶۶ نفر در مراکز درمانی بستری شدند. دو بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به هفت میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۵۲ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به هفت میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۵۲ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۱ نفر مبتلای جدید به کرونا شناسایی و ۸۲ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. دو بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۲۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۲۲۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از روز گذشته تا امروز ۲۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی و ۱۸ نفر از آنها بستری شدند. هیچ یک از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست ندادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۷۹ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۷۹ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۱۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۶۶ نفر از آنها بستری شدند. ۴ نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۵۳ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۲۵۳ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۲ نفر از آنها بستری شدند. ۴ نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند.

قیمت دارو ۱۰ تا ۲۰ درصد افرایش می‌یابد

رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران خبر داد؛

قیمت دارو ۱۰ تا ۲۰ درصد افرایش می‌یابد

صنعت داروسازی مانند صنایع دیگر هزینه‌های جانبی دارد که ممکن است افزایش یابد و افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت دارو در مقایسه با تورم رقم بزرگی به حساب نمی‌آید. 

۲۲۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۲۲۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۱۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۹ نفر از آنها بستری شدند. ۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۶۸ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۶۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۴۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۷۷ نفر از آنها بستری شدند. ۴ نفر از مبتلایان کرونا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۰۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۲۰۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۲۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۶۷ نفر از آنها بستری شدند. ۷ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۰۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۰۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۳ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۵۶ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۵۶ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۴۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۵ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۱۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۱۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۶۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۷ نفر از آنها بستری شدند. دو نفر از متلایان کرونا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۵۱ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۵۱ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۸۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۴۵ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

۲۲۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۲۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۴ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۹ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۹ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۷ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۲۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۲۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۲ نفر از آنها بستری شدند. هیچ یک از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست ندادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۴ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۴ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۴ نفر از آنها بستری شدند. ۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

صفحه‌ها