وزارت بهداشت | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 29 تير 1403 - 5:53

وزارت بهداشت

سالانه ۲۲ هزار ایرانی به علت اضافه وزن فوت می کنند

با اعلام مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت؛

سالانه ۲۲ هزار ایرانی به علت اضافه وزن فوت می کنند

سالانه ۱۶ هزار نفر در ایران به علت عدم فعالیت بدنی، ۱۲ هزار به علت مصرف بیش ار حد نمک و ۱۶ هزار نفر به علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۲۵ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۲۵ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۱ نفر از آنها بستری شدند. هیچ یک از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست ندادند.

۲۲۱ نفر از مبتلایان تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۲۱ نفر از مبتلایان تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۹ نفر از آنها بستری شدند. ۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۱ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۴۱ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۱۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۱ نفر از آنها بستری شدند. ۴ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند

آمار مبتلایان به کرونا به هفت میلیون و ۵۶۳ هزار و ۵۰۵ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان به کرونا به هفت میلیون و ۵۶۳ هزار و ۵۰۵ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۰ نفر مبتلای جدید شناسایی و ۶۷ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. دو بیمار مبتلا به کرونا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۱۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۲۱۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۱۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۶۰ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۳۴ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۱۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت های ویژه قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۲۱۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت های ویژه قرار دارند

در ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ مبتلای جدید شناسایی و ۳۹ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. دو بیمار مبتلا به کرونا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۳۰ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۳۰ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۴ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۲۰۲ نفر از مبتلایان تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوذری اسلامی ایران؛

۲۰۲ نفر از مبتلایان تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۹ نفر از آن‌ها بستری شدند. مجموع جان باختگان نیز در عدد ۱۴۴ هزار و ۷۲۸ نفر باقی ماند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۶۸ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۶۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۶۲ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران نیز جان خود را از دست داد.

۱۸۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۱۸۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۵ نفر مبتلای جدید شناسایی و ۷۰ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. هیچ بیمار مبتلا به کرونا نیز جان خود را از دست نداده است.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۲۷ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۲۷ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۵ نفر مبتلای جدید شناسایی و ۴۹ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. سه بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۱۷۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۱۷۵ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۴۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۲۵ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست داد.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۴۶ نفر رسید

بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۴۴۶ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۹ نفر از آنها بستری شدند. یک نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست داد.

۱۸۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۱۸۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۶ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۵۲ نفر از آنها بستری شدند. ۲ نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند.

۱۷۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۱۷۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۷ نفر از آنها بستری شدند. ۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۱۷ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۷۱۷ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۷ نفر از آنها بستری شدند. ۷ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

مصرف دخانیات در زنان ایران ۱۱درصد افزایش یافت

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد؛

مصرف دخانیات در زنان ایران ۱۱درصد افزایش یافت

14 درصد افراد بالای 18 سال جامعه ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند و سالانه حدود ۶۰هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در ایران جان خود را از دست می دهند.

۷۰ درصد بیمارستان ها فرسوده‌اند

مدیرکل منابع فیزیکی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۷۰ درصد بیمارستان ها فرسوده‌اند

بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های فرسوده امکان مقاوم‌سازی نداشته و باید جایگزین شوند| جایگزینی ۵۰ هزار تخت فرسوده فعلی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

صفحه‌ها