وزارت بهداشت | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 29 تير 1403 - 5:46

وزارت بهداشت

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ رسید

از دیروز تا امروز ۸۸۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۶۹ نفر از آنها بستری شدند. ۲۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۳۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۳۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امرو ۸۲۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۱۴ نفر از آنها بستری شدند. ۳۲ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۶۸۷ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۶۸۷ رسید

از دیروز تا امروز ۹۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۷۶ نفر از آنها بستری شدند. ۳۵ نفر از بیماران مبتلا نیزجان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۲۸ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۲۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۹۷ نفر از آنها بستری شدند. ۳۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۳۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۳۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۸۴۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۴۳ نفر از آنها بستری شدند. ۴۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۷۱ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۷۱ رسید

از دیروز تا امروز ۸۸۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۴۷ نفر از آنها بستری شدند. ۳۷ نفر از بیماران مبتلا هم جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۳۴ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۳۴ رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۶۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۶۵ نفر از آنها بستری شدند. ۳۶ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۸۰۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۸۰۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۱۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۷۳ نفر از آنها بستری شدند. ۳۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار ابتلا و فوت روزانه کرونا در ایران افزایش یافت

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار ابتلا و فوت روزانه کرونا در ایران افزایش یافت

از دیروز تا امروز ۱۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۳۰ نفر از آنها بستری شدند. ۳۰ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۴۰۲ بیماری نادر در ایران شناسایی شده اند

سند ملی بیماری‌های نادر ابلاغ شد؛

۴۰۲ بیماری نادر در ایران شناسایی شده اند

در سند ملی بیماری‌های نادر سازمان های بیمه سلامت، غذا و دارو، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها و بهزیستی به فراخور نوع فعالیت مسئول هستند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۲۱ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۲۱ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۹۵۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸۳ نفر از آنها بستری شدند. ۲۷ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۷۳۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۷۳۷ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۷۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۰۱ نفر از آنها بستری شدند. ۱۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۳۹۱ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۳۹۱ رسید

از دیروز تا امروز ۶۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹در ایران شناسایی و ۴۴۰ نفر از آنها بستری شدند. ۲۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۷۰۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۷۰۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۰۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۹۲ نفر از آنها بستری شدند. ۲۱ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۷۱۹ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۷۱۹ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۱۱۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۸۴ نفر از آنها بستری شدند. ۲۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۶۷۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۶۷۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸۶ نفر از آنها بستری شدند. ۲۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۲۹۶ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۲۹۶ رسید

از دیروز تا امروز ۱۰۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸۷ نفر از آنها بستری شدند. ۲۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

سند ملی بیماریهای نادر به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

به دستور رئیس جمهور اسلامی ایران و معاون اول؛

سند ملی بیماریهای نادر به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد

با ابلاغ و اجرائی شدن این سند بسیاری از مشکلات بیماران نادر مرتفع و مطالباتشان محقق خواهد شد که که سالها به حق قانونی خویش نرسیده بودند.

۶۴۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۶۴۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۱۰۷۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۵۴۶ نفر از آنها بستری شدند. ۲۵ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار ابتلای روزانه کرونا چهار رقمی شد

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار ابتلای روزانه کرونا چهار رقمی شد

از دیروز تا امروز ۱۰۳۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸۸ نفر از آنها بستری شدند. ۲۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

صفحه‌ها