وزارت بهداشت | اسپادانا خبر
 
 
يكشنبه، 6 فروردين 1402 - 18:16

وزارت بهداشت

۶۱۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۶۱۱ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۸۹۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۵۴ نفر از آنها بستری شدند. ۲۴ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

شیوع موج هشتم کرونا آمار مراجعه به مراکز درمانی را افزایش داد

۵۹۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند؛

شیوع موج هشتم کرونا آمار مراجعه به مراکز درمانی را افزایش داد

از دیروز تا امروز ۶۸۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۳۸۴ نفر از آنها بستری شدند. ۲۴ نفر از بیماران مبتلا نیز خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۱۷۲ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۱۷۲ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۳۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۴۱۸ نفر از آنها بستری شدند. ۱۷ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۱۰۸ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۱۰۸ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۲۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۰۶ نفر از آنها بستری شدند. ۲۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۵۵۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

 وزارت بهداشت جمهوذی اسلامی ایران اعلام کرد؛

۵۵۲ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۷۸۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۲۱ نفر از آنان بستری شدند. ۲۰ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۱۱۳ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۱۱۳ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۷۴۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۶۰ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۲۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

مجموع مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۸۵۸ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

مجموع مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۸۵۸ نفر رسید

 از دیروز تا امروز ۹۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۵۴ نفر از آنها بستری شدند. ۱۹ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۵۲۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۵۲۶ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

در شبانه روز گذشته ۸۴۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۴۲۸ نفر از آنها بستری شدند. ۱۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۴ نفر رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۵۴ نفر رسید

از دیروز تا امروز ۳۶۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۸۲ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۱۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۳۶ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۵ هزار و ۳۶ رسید

از دیروز تا امروز ۸۱۵ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در ایران شناسایی و ۴۱۴ نفر بستری شدند. ۱۱ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۴۹۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار ذارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۴۹۴ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار ذارند

در ۲۴ ساعت گذشته ۹۹۰ نفر مبتلای جدید به کرونا در ایران شناسایی و ۴۵۹ نفر بستری شدند. ۱۶ بیمار مبتلا تیز جان خود را از دست دادند.

۴۷۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۴۷۸ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۷۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۸۵ نفر از آنها بستری شدند. ۱۶ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان به کرونا به هفت میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۲۷ نفر رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار مبتلایان به کرونا به هفت میلیون و ۵۷۵ هزار و ۹۲۷ نفر رسید

در ۲۴ ساعت گذشته ۹۵۶ نفر مبتلای جدید در ایران شناسایی و ۴۴۰ نفر در بیمارستان ها بستری شدند. ۱۲ بیمار مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۴۴۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

۴۴۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۹۵۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۴۲۵ نفر از آنها بستری شدند. ۱۲ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جان باختگان کرونا  به ۱۴۴ هزار و ۹۶۹ رسید

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

آمار جان باختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۹۶۹ رسید

از دیروز تا امروز ۶۸۶ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۶۷ نفر از آنها بستری شدند. ۱۳ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۴۰۷ نفر ازمبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

۴ شهرستان ایران در وضعیت قرمز قرار گرفتند؛

۴۰۷ نفر ازمبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۵۶۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۴۸ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۱۵ نفر از مبتلایان نیز جان خود را از دست دادند.

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۷۵۹ نفر رسید

 وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار مبتلایان کرونا به ۷ میلیون و ۵۷۲ هزار و ۷۵۹ نفر رسید

 از دیروز تا امروز ۴۴۸ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۳۰ نفر از آنها بستری شدند.  ۸ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۳۸۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۳۸۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۳۱۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۱۸۳ نفر از آنها بستری شدند. ۱۱ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

آمار جانباختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۹۲۲ رسید

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد؛

آمار جانباختگان کرونا به ۱۴۴ هزار و ۹۲۲ رسید

از دیروز تا امروز ۶۴۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۳۸۶ نفر از آنها بستری شدند.  ۱۵ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

۳۶۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

با اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران؛

۳۶۹ نفر از مبتلایان کرونا تحت مراقبت قرار دارند

از دیروز تا امروز ۶۰۹ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ایران شناسایی و ۲۸۷ نفر از آن‌ها بستری شدند. ۵ نفر از بیماران مبتلا نیز جان خود را از دست دادند.

صفحه‌ها