یکی از شروط دریافت خدمات رعایت حجاب است | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 4 خرداد 1403 - 3:03

یکی از شروط دریافت خدمات رعایت حجاب است

شماره: 22284
Aa Aa

هیچ کس از خدمات محروم نمی شود و همه مردم خدمات را دریافت خواهند کرد اما برای دریافت آن باید آن قانون و شرایط دولت را رعایت کنند.

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران؛
یکی از شروط دریافت خدمات رعایت حجاب است

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت:

خدمات برای همه مردم است اما برای دریافت آن باید قوانین مربوطه رعایت شود. یکی از این قوانین قید شده رعایت حجاب است.

به گزارش اسپادانا خبر، وحیدی اظهار داشت:

 هیچ کس از خدمات محروم نمی شود. همه مردم خدمات را دریافت خواهند کرد و برای دریافت آن باید آن قانون و شرایطی را که دولت گفته رعایت کنند. برای دریافت هریک از خدمات باید قوانین مربوط به آن را رعایت کنند و یکی از این قوانین رعایت حجاب است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان