اتجادیه اروپا | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 4 خرداد 1403 - 1:29

اتجادیه اروپا

فرانسه خشونت علیه معترضان را متوقف کند

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛

فرانسه خشونت علیه معترضان را متوقف کند

توسل به خشونت علیه اعتراضات شهروندان نشانگر عدم التزام به اصول دموکراسی و آزادی بیان است؛ فرانسه از استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کند.

انگلیس دادستان کل ایران را تحریم کرد

وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد؛

انگلیس دادستان کل ایران را تحریم کرد

جیمز کلورلی نوشته تحریم امروز او تاکیدی بر انزجار ما از اعدام علیرضا اکبری است. دادستان کل در کانون به‌کارگیری حکم اعدام از سوی ایران قرار دارد. ما این رژیم را به خاطر نقض تکان‌دهنده حقوق بشر پاسخگو می‌کنیم.